Jedny nebo dvoje vrata do velké garáže?

Máte hektický život? Podnikáte každodenní výjezdy do zaměstnání, vozíte děti do škol a na kroužky, zásobujete domácnost potravinami ad.? Jedno auto rodině dnes nemusí stačit a ani vaše druhé vozidlo nemusí zůstat opomenuto. Proto se během výstavby domu často uchylujeme k řešení dvojgaráže. Setkáme se s otázkou: co si vybrat - jedny větší nebo dvoje menší garážová vrata?

Jedna velká vrata, například 5000 x 2250 mm, budou mít lepší koeficient prostupu tepla než dvoje menší vrata 2500 x 2250 mm.
V každodenním provozu se však mohou ukázat jako přínosnější dvoje vrata. Každý den opustíme garáž a otevřeme pouze jedny menší vrata, které sníží tepelné ztráty. Nákup dvou vrat a pohonů je dražší, ale častým otevíráním vrat ušetříme do budoucna. Oba tyto aspekty je třeba zvážit.

Je garáž součástí domu, nebo samostatnou budovou?

Pokud je garáž samostatnou budovou a nezáleží na její tepelné izolaci, lepší a levnější řešení budou jedny větší vrata.