Postup přípravy před montáží garážových vrat v 5-ti krocích

Bezchybný a bezproblémový provoz vrat ve velké míře závisí na kvalitě montáže. V následujících řádcích Vám představíme několik kroků, které byste měli provést a zajistit tak správnou montáž.

1. Povrchová úprava stěn garáže

Bránu by bylo ideální instalovat až po závěrečné povrchové úpravě stěn, zejména proto, že samotná instalace brány patří mezi výjimečně "čisté" stavební práce.

Ne vždy je to však možné, a proto chceme Vaši pozornost upřít především na ukončení těch částí garáže, které jsou opravdu klíčové pro montáž vrat.

nadpraží - by mělo být především jednoduché a měly by být na něm ukončeny všechny stavební práce. Tímto způsobem připravíte všechny podmínky pro správnou montáž garážových vrat a zajistíte estetický vzhled stěny za hnacím hřídelem brány.

 
image19985
05 (4)
 

úroveň ostění - je třeba, aby vnitřní strany ostění byly dokonale rovnoběžné, omítnuté a natřené ještě před samotnou montáží brány - vyhnete se tak zbytečným komplikacím, se kterými byste se setkali během konečné úpravy stěn v místě upevnění vodících lišt.

V případě, že se zbývající stěny garáže rozhodnete namalovat až po namontování garážových vrat, nezapomeňte na zajištění dostatečného a častého větrání prostorů. Tímto způsobem se vyhnete hromadění nadměrné vlhkosti z čerstvě nanesené omítky nebo barvy. Zabráníte také tomu, aby se vlhkost shromažďovala na konstrukci brány.

V průběhu stavebních prací, a zejména během malování stěn ve vnitřních prostorách garáže nebo při stavebních úpravách na vnější fasádě domu, zajistěte důkladnou ochranu garážových vrat proti nežádoucímu znečištění brány prachem, omítkou, maltou nebo barvou. Garážová vrata důkladně zakryjte zakrývací fólií.

V případě, že nedopatřením došlo k znečištění povrchu garážových vrat barvou nebo omítkou, nedovolte, aby tento materiál zaschl! Nečistoty z povrchu garážových vrat co nejdříve a pečlivě odstraňte a následně povrch omyjte měkkou houbou navlhčenou do jemného mýdlového roztoku.


2. Dokončovací práce na stropě garáže

Před montáží brány nezapomeňte nanést na strop garáže vnitřní omítku, později, po instalaci vodících lišt, by nanášení omítky mohlo být nepřesné a nerovnoměrné.


3. Zateplení ostění

Při plánování zapelovacích prací na stěnách budovy, nezapomeňte na izolaci vnitřní strany ostění. Izolační vrstva, kterou umístíte v těchto prostorách stavby, zabraňuje vzniku tepelných mostů. V případě, že ostění zateplíme až po namontování garážových vrat, přičemž nezohledníte jednotlivé parametry a rozměry brány, můžete tak výrazně ovlivnit její celkový vzhled - např. může dojít k překrytí těsnění nebo skleněných výplní.

 
05 (2)  05 (3)
 

4. Příprava podlahy

Podlaha v garáži by měla být v první řadě vodorovná a měla by být kolmá ke stěnám - a tedy i k nadpraží a ostění brány, na kterých budou namontovány vodicí prvky brány. Můžete se to jevit jako samozřejmost, ale z vlastních zkušeností víme, že v mnoha případech, na vstupu do garáže, nebyly zachovány správné poměry úhlopříček.

Pokud se tímto nedostatkem vyhnete, dosáhnete tak:

- nejlepší podmínky pro ničím nerušenou provoz brány,
- vynikající kvalitu těsnění brány - bez jakékoliv mezery mezi podlahou a spodním panelem brány, čímž ochráníte vnitřní prostory garáže před vodou nebo prachem z vnějšího prostředí.

Nezapomeňte, že údaje o konečné výšce podlahy jsou potřebné pro správné nastavení brány a nastavení parametrů pohonné jednotky, která reguluje vzdálenost okraje brány od podlahy, jinými slovy, máme na mysli polohu brány při jejím úplném otevření nebo zavření. V opačném případě, pokud by podlaha ještě nebyla ukončena před instalací brány, musíte počítat s dalším příchodem našich servisních pracovníkům po vylití poslední vrstvy podlahy.


5. Příprava elektrických rozvodů pro pohonnou jednotku

Automatické brány jsou již běžným standardem. Pro automatický pohon vrat se můžete rozhodnout samozřejmě i později, ale bylo by vhodné, abyste s tímto pohonem počítali už předem a připravili vše potřebné už předem. Před nanesením omítky na vnitřní stěny garáže nezapomeňte na instalaci elektrických rozvodů určených pro pohonnou jednotku, včetně elektrické zásuvky ve stropě garáže - vyhnete se tak pozdějším zásahem do omítky nebo stropu.