Chystáte se koupit nová okna?

Okny vniká do domu světlo, ale také tudy uniká teplo. Kolik, to záleží na kvalitě okenní konstrukce. Špatná okna mohou propustit až pětkrát více tepla než okna s výbornými izolačními vlastnostmi. Jak poznat kvalitní výrobek?

 

U běžného domu sice nejsou rozdíly tak markantní, ale přesto bychom měli vědět, kolik tepla kudy uniká:

  • podlahou a sklepem 5−10 %
  • stropem a střechou 15−20 %
  • stěnami zhruba 20 %
  • okny a dveřmi 30−40 %

(Zbytek tepla do 100 % uniká z domu jinými způsoby.)

okna info

 

Co to je, když se řekne součinitel prostupu tepla U

Výrobci kvalitních oken, která dobře izolují a nerosí se, splňují přísné požadavky platné normy (ČSN 73 0540-2:2005), která stanoví detailní technické požadavky na tepelnou ochranu budov. Pro laika je to  těžko srozumitelná četba. Nicméně se hodí vědět, co znamenají dva zcela konkrétní parametry. Při nákupu oken jsou tyhle parametry důležitým srovnávacím kritériem a obvykle také vysvětlením cenových rozdílů. 

 
 

Zmíněná norma především požaduje nízkou hodnotu součinitele prostupu tepla označovaného písmenem U − nanejvýš 1,8 W/m²K (a to ještě za ideálních podmínek vnitřní teploty 20 stupňů Celsia a relativní vlhkosti 50 procent, které třeba v koupelně zdaleka neplatí).

Doporučená hodnota U míří dále − až na hranici 1,2 W/m²K.

 

Další parametr: nejnižší přípustná teplota

Dalším podstatným požadavkem normy je zvýšení hranice nejnižší přípustné teploty na vnitřním povrchu konstrukce (při nižší teplotě by se na povrchu srážela vlhkost). V místnostech s nepřerušovaným vytápěním nesmí teplota na vnitřním rámu okna klesnout pod 10,2 stupně Celsia, respektive pod 9,2 stupně Celsia (to tehdy, pokud jsou otopná tělesa umístěna přímo pod okny a jsou v provozu trvale bez přerušení).

Jak normu splnit?

U dřevěných oken je základní podmínkou pro splnění požadavků normy patřičná tloušťka rámového profilu. Ta činí minimálně 86, lépe 88 mm (pro měkké dřevo stačí 78 mm).

Vedle toho je nutná hloubka zasklívací drážky mezi sklem a rámem nejméně 25 mm (raději 28 až 30 mm) a důkladné těsnění spáry mezi okenním křídlem a pevným rámem (tzv. funkční spára).

Pro kvalitu plastových oken je rozhodující konstrukční řešení rámového profilu. K dosažení požadovaných parametrů je zapotřebí minimálně pětikomorová konstrukce rámů. Hloubka zasklívací drážky a kvalita těsnění funkční spáry platí stejně jako u oken dřevěných.

Shrnutí aneb co všechno určuje tepelné kvality okna?

Velikost plochy prosklení a vlastnosti skla

Materiál distančního rámečku (plast, příp. nerezová ocel - nikoli hliník)

Způsob osazení dvojskla (trojskla) do okenního křídla (hloubka zasklívací drážky či aspoň vnitřní polodrážky minimálně 25 mm)

Kvalita rámu a křídla (zvětšená tloušťka profilu, plastový profil pokud možno pětikomorový, max. rozměr okna 150 x 150 cm)

Důkladné těsnění funkční spáry mezi rámem a křídlem (pro vyšší podlaží je spolehlivější dvoustupňové: dešťová zábrana ve vnější dutině, větrová v oddělené vnitřní dutině)

Kvalita provedení připojovací spáry mezi stavbou a rámem okna

Kompletní dodávka a odborná montáž okna.

 

Stěžejní pro celkovou kvalitu okna je také kvalita řešení tří základních spár:

připojovací (mezi stavbou a rámem okna)

Připojovací spára nesmí propouštět žádnou vodu ani vzduch a zároveň musí umožnit dvě věci: jednak vzájemnou prostorovou roztažnost (dilataci) okna a stavby vlivem změn teploty a vlhkosti, jednak provedení potřebného kotvení okna.

funkční (mezi pevným rámem okna a rámem okenního křídla)

Funkční spára musí mít také nulovou propustnost vody, ale v přísně omezeném množství, které udává norma, má propouštět vzduch (spárová průvzdušnost). Navíc musí zajistit požadovaný způsob otevírání okenního křídla.

zasklívací (mezi rámem křídla a prosklením okna)

Zasklívací spára nesmí propouštět vodu ani vzduch a musí umožnit vzájemnou roztažnost (dilataci) prosklení a rámu okenního křídla.

Tepelné parametry rámů

Rovněž u okenních rámů jsou tepelně-technické vlastnosti vyjádřeny hodnotou součinitele prostupu tepla U. Pokud chcete, aby vám okny unikalo opravdu jen minimum tepla, rozhodujte se mezi rámy z plastu či ze dřeva. U těchto rámů se součinitel prostupu tepla pohybuje zhruba ve stejném rozmezí: U = 1,1−1,6 W/m²K.

Hliníkové rámy jsou sice vysoce elegantní, trvanlivé a umožňují největší míru prosklení, ale jejich tepelné parametry pokulhávají. Nejkvalitnější hliníkové rámy s přerušenými tepelnými mosty mají hodnotu U v úrovni 1,6 W/m²K.

Dřevo

U dřevěných rámů závisí přesná hodnota U na stavební šířce profilu (vyhovuje 86 mm, pro měkké dřevo stačí 78 mm), systému těsnění funkční spáry a hloubce zasklívací drážky.

Plast 

U plastových rámů není rozhodující stavební šířka profilu: větší význam má jeho vnitřní uspořádání a počet komor v rámu. Zjednodušeně řečeno − každá komora navíc snižuje součinitel prostupu tepla. Vyhovuje pětikomorový profil, další zvyšování počtu komor už se nemusí výrazně projevit (vyrábějí se i osmikomorové profily, ale i pětikomorový profil už může dosahovat špičkového parametru U). Nutnou podmínkou je ovšem i zde kvalitní těsnění funkční spáry a dostatečná hloubka zasklívací drážky.