Garážová vrata Krispolgarance spokojenosti

Vrata jsou jedním z nejdůležitějších prvků konečného vzhledu domu. krispolMusejí být funkční, pevná, bezpečná a jejich vzhled musí ladit s fasádou. Všechny tyto podmínky splňují vrata společnosti KRISPOL.

V naší nabídce najdete vrata sekční, rolovací a dvoukřídlá. Také boční dveře do garáže ve stejném designu.

Sekční vrata - nejoblíbenější

Způsob, kterým fungují, umožňuje dosáhnout maximálního prostoru uvnitř garáže i před ní. Téměř neomezené možnosti povrchové úpravy dovolují vyrábět inovativní a neopakovatelná řešení.

 


Rolovací vrata

Rolovací vrata představují konstrukční řešení, které umožňuje montáž v garážích, kde je potřeba dosáhnout maximálního volného prostoru přímo pod stropem, v případě nestandardních garáží a hospodářských budov. Vrata se otevírají svisle vzhůru nahoru a vratové křídlo se po svinutí nachází v boxu na vnější (RGZ) nebo vnitřní straně (RGW) garáže nad vjezdovým otvorem.

rolovaci vrata rgz  rolovaci vrata rgw 

 

Dvoukřídlá vrata

Boční garážové dveře, které jsou přizpůsobeny vratům barvou a typem prolisů, umožňují přístup do garáže bez nutnosti otevírání vrat. Možnost povrchové úpravy téměř všech částí dveří pomocí fólií a použití dekoračních prvků, které jsou přizpůsobeny vratům, zajistí jednotný vzhled fasády garáže. Dostupné v jednokřídlové nebo dvoukřídlové verzi.

dvere1 dvoukridle 

 

NEZÁVAZNÁ RYCHLÁ KALKULACE VRAT NA MÍRU

Warning: javascript error detected!

This is most likely a result of the actions of a third party extension, which causes javascript functionality to fail across the entire page.

If you see this warning, please check out the documentation regarding jQuery conflicts. We have solutions that can also fix third party issues like this one.

You can force this notification off by switching the show error warnings field off in the advanced tab. But it is better to address it, as the form will most likely not work the way you expect.